HAKKIMIZDA

TARİHÇE

Darıca Nenehatun Sağlık Ocağı olarak hizmet vermeye başlayan kurumumuz, 15 Kasım 2010 yılında Kocaeli ilinde aile hekimliği uygulamasının başlaması ile 6 aile hekimliği biriminden oluşan Kerimiz Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Birim sayısının artan nüfusa yetersiz kalması nedeni ile 7 birim olarak devam etmesi uygun görülmüştür.


MİSYON

Aile Hekimliği getirilerini muhafaza ve geliştirmeyi ilke edinerek, çalışanlarının sosyal,ekonomik,fiziki ve hukuki olarak en optimum koşullarda hizmet vermelerini sağlamak ; hizmet verdiği toplumun sağlığını ön planda tutarak, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası normlar ve etik değerler ışığında yerine getirmek.VİZYON

Kişiye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunarken, bu konuda farkındalık oluşturmayı hedef edinmek; birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini dil,din,ırk,yaş,cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın, her kişiye en geniş boyutlu ve devamlı olarak A grubu Aile Sağlığı Merkezi standartlarında sunmak ve ‘ Birinci Basamak Sağlık Hizmeti ‘ konusunda model alınan seviyeye getirmek.


BEBEK DOSTU ASM